EU-Buschafførkurser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU efteruddannelse af chauffører

 

 

Det er i EU-regi bestemt, at chauffører, der udfører erhvervsmæssig godstranport eller buskørsel, gennem efteruddannelse skal erhverve visse grundlæggende kvalifikationer. Formålet er øget færdsselssikkerhed og forbedring af miljøet. Også nye chauffører er indbefattet af kravet - alle nye chauffører skal udover kørekortet gennemføre 4-8 ugers grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

 

Kravet gælder for buschauffører fra den 10/9-2008 og for godsområdet et år senere.

 

Reglerne og krav om kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse blev vedtaget i EU i 2003 og gælder i alle EU-medlemsstater.

 

Formålet med kvalifikationsuddannelsen er at sikre, at du som chauffør har de nødvendige kvalifikationer. Grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse medvirker til at øge færdselssikkerheden og forbedre miljøet.

 

Reglerne trådte i kraft den 10. september 2008 for erhvervsmæssig personbefordring med bus og for erhvervsmæssig godstransport den 10. september 2009.

 

Fra disse datoer blev bestemmelserne om hvidt og blåt kvalifikationsbevis for erhvervschauffører ophævet.

 

Hvem er omfattet af ordningen?

 

Chauffører, der udfører erhvervsmæssig buskørsel, godskørsel for fremmed regning (vognmandskørsel) eller firmakørsel (kørsel med egne varer), er omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse (grundlæggende kvalifikationsuddannelse/efteruddannelse).

 

Også selvkørende vognmænd og virksomhedsejere, der kun lejlighedsvis fører bus eller lastbil, er omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse.

 

Kravet om kvalifikationsuddannelse omfatter chauffører, der er EU-borgere. Kravet omfatter endvidere chauffører, der ikke er EU-borgere, og som er ansat i en virksomhed, der er etableret i en EU-medlemsstat.

 

Alle, der fører bus i en dansk etableret buskørselsvirksomhed, og alle, der fører lastbil i en dansk etableret godskørselsvirksomhed eller virksomhed, der udfører firmakørsel, er således omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse.

 

 

Hvem er undtaget kvalifikationsuddannelse?

 

De fleste chauffører, der kører bus eller lastbil, er omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse.

Der er undtagelser, hvilket indebærer førere af følende køretøjer:

 

- Køretøjer, der ikke kan køre mere end 45 km/t

- Køretøjer under reparation mv.

- Forsvarets, redningsberedskabets og politiets køretøjer

- Køretøjer, der anvendes i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer

- Køretøjer, der benyttes til køretimer

- Køretøjer, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring og varetransport i privat øjemed

- Køretøjer, der bruges til at transportere materiel og udstyr, som føreren skal bruge til at udøve sit egentlige erhverv. Det er en betingelse, at kørslen ikke er førerens hovedaktivitet

 

For tilmelding eller yderligere information om vore kurser, brug link nedenfor, eller kontakt venligst vores sekretariat på: TLF. 98 67 34 95

 

EU-Godschaufførkurser

 

 

 

 

 

 

Jysk Køreuddannelsescenter - TLF. 98 67 34 95 - mail: info@jysk-kc.dk

JYSK Køreuddannelsescenter

- leverandør af køreuddannelser siden 1995

 

- kursuscentre i Hobro og Løgstør