Personbefordring med bus

Personbefordring med bus

 

Beskrivelse

Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring.

Målgruppe

Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i rute eller turist trafik.

Mål

Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i Rigspolitiets undervisningsplan for køreuddannelse til denne kategori jf. bek. nr. 1599 af 22/12/2014.Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf Trafik- og Byggestyrelsens bek. nr.877 af 08/07/2015om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

 

Kursusvarighed: 30 dage

 

Pris: kr. 3540,- (eks. prøvegebyr til Politi, gebyr til udstedelse af EU-bevis samt lægeerklæring)

 

Kursuskode: 40531

 

 

Tilmelding og information om kursusdatoer: RING 98 67 34 95

Køreteknisk Anlæg Løgstør