AMU Uddannelse

AMU kurser

 

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) hjælper dig til erhvervsrettet efteruddannelse, hvad enten du er faglært eller ufaglært.

 

Du kan tage enkelte AMU-kurser, eller du kan sammensætte et kursusforløb bestående af flere AMU-kurser.

 

Adgangskrav til AMU

 

Alle har lov til at deltage på et AMU- kursus - dog afhænger deltagerbetalingen af hvilken uddannelse du har med dig.

 

Har du en videregående uddannelse, skal du betale den fulde kursusudgift uden tilskud fra staten. Dog kun hvis du har brugt din videregående uddannelse inden for de sidste 5 år. Har du ikke brugt din videregående uddannelse de sidste 5 år, tæller denne ikke og du betragtes som ikke at have en videregående uddannelse.

 

Har du ikke en videregående uddannelse, kan du få tilskud fra staten til dit AMU-kursus, hvilket betyder, at det kun koster 118 kr. pr. kursusdag.

 

Du skal have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark på uddannelsestidspunktet - og have et dansk registreret CPR-nr.

 

Et AMU-kursus foregår på dansk og det er derfor et krav, at dine danskkundskaber er gode nok til at kunne følge undervisningen og aflægge prøve på dansk.

 

VEU godtgørelse og befordringstilskud

 

Deltager man i erhvervsrettet efter- eller videreuddannelse for voksne, kan man få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

 

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal man opfylde nogle betingelser:

 

  • Man skal være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, når man søger VEU-godtgørelse.
  • Man må ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende, med mindre man ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år.
  • Man skal have nær tilknytning til Danmark.
  • Man skal have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, man søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.
  • Man skal have lidt et tab af løn eller mulighed for arbejde.
  • Man kan ikke få VEU-godtgørelse og befordringstilskud samtidig med anden støtte - offentlig eller privat.

 

Udenlandske statsborgere skal desuden have arbejde på en dansk arbejdsplads for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

 

Tilskud til kost og logi

 

Det er i nogle tilfælde muligt at få tilskud til kost og logi, hvis man under et AMU-kursus er indkvarteret uden for sin bopæl.

 

Det er en betingelse for adgangen til at modtage tilskud til kost og logi, at deltageren opfylder betingelserne for tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jævnfør ovenfor.

 

Enten skal du have mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, eller også skal det af tidsmæssige eller andre grunde i øvrigt være rimeligt, at du er indkvarteret uden for din bopæl. Der kan udbetales et samlet tilskud for kost og logi på op til 500 kroner pr. overnatning.

 

Du kan også kontakte din arbejdsløshedskasse eller vores sekretariat, hvis du vil vide mere om dine muligheder for at modtage tilskud til kost og logi.

 

Satser for VEU-godtgørelse

 

Satsen for VEU-godtgørelse er 4.300 kroner pr. uge i 2018 eller 860 kroner pr. dag. Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 procent af den højeste dagpengesats.

 

Satsen sættes ned forholdsmæssigt, når man deltager i deltidsundervisning.

 

Man får VEU-godtgørelse til det antal timer uddannelsen er normeret til. Dog højst 37 timer om ugen, hvis man arbejder på fuldtid. Arbejder man på deltid, kan man kun få godtgørelse for det antal timer, man sædvanligvis er på arbejde.

 

Satser for befordringstilskud

 

Daglig transport

I forbindelse med transport mellem bopæl og uddannelsesstedet er der mulighed for at søge befordringstilskud svarende til 0,97 kroner pr. kilometer.

 

Indkvarteret

Er kursusdeltageren indkvarteret under uddannelsen, er det muligt at få befordringstilskud til:

 

  • Ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering)
  • Rejser hjem og ud i weekender mellem kursusdage, og
  • Rejser hjem og ud i forbindelse med søgnehelligdage (helligdage der falder på dage, som ellers ville være normale arbejdsdage – for eksempel Langfredag)

 

Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem medarbejderens bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor han eller hun er indkvarteret. Der udbetales højst tilskud til 400 kilometer pr. rejse.

 

Sådan søges VEU-godtgørelse og befordringstilskud

 

Man søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud digitalt på EfterUddannelse.dk.

 

Når man tilmelder sig en uddannelse på EfterUddannelse.dk, får man automatisk mulighed for at søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Vælger man at søge, bliver man ledt igennem et digitalt ansøgningsskema.

 

 

For yderligere information og rådgivning, kontakt venligst vores sekretariat:

 

TLF: 98 67 34 95

 

 

 

AMU Chaufføruddannelser der kan tages på Køreteknisk Anlæg Løgstør